Назад до Началната страница

Връщане и замяна

Потребителят има право да върне закупената от него стока в рамките на 14 работни дни от датата на закупуването й, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причината за връщането. 

Потребителят има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато: 

- доставената стока явно не съответства на поръчаната от него и това може да се установи чрез обикновения й оглед.;

- при транспортирането стоката е била повредена,

След получаване на стоката, Потребителят има право да иска връщането й при наличието  на несъответствие на стоката с договореното, което не е могло да бъде установено при обикновен преглед на същата. 

В изброените случаи, Потребителят може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на подадената от него заявка за покупка чрез отправяне на съответното писмено искане до МИДАЛИДАРЕ ВИНЕЯРДС ЕООД.

В съответствие с разпоредбите на чл.55 от ЗЗП, потребителят е длъжен да съхранява получените стоки, тяхното качество и безопасност до момента на тяхното връщане към МИДАЛИДАРЕ ВИНЕЯРДС ЕООД. Върнатата стока трябва да е в оригиналната си опаковка, да не е употребявана и да не е нарушен нейният търговски вид (напр. разкъсана опаковка, премахнати етикети, липсващи части и др.) и да е придружена с всички съпътстващи я документи - касова бележка и/или фактура и др. 

Транспортните разходи по връщане на стоката от клиента към МИДАЛИДАРЕ ВИНЕЯРДС ЕООД са за сметка на клиента, като негово право е да избере дали да я донесе лично или да я изпрати по куриер. Адресът за връщане на стока е посочен в раздел „Контакти“.

Когато получената от потребителя стока не съответства на характеристиките, посочени в страницата на онлайн магазина, Разходите по връщането на стоката са за сметка на МИДАЛИДАРЕ ВИНЕЯРДС ЕООД.

МИДАЛИДАРЕ ВИНЕЯРДС ЕООД възстановява в пълен размер заплатената от потребителя стойност на върнатата стока не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ по чл.55 от ЗЗП. Сумата се възстановява изцяло по банков път.

При желание/ необходимост от упражняване на правото на отказ по чл.55 от ЗЗП, Клиентът следва да се свърже с МИДАЛИДАРЕ ВИНЕЯРДС ЕООД посредством предоставените контакти в съответната страница на електронния магазин https://shop.midalidare.bg, за да получи Документ за предявяване на претенция за връщане или рекламация, неразделна част от гореописания процес.

loading...